Hotline 0936 237 327
Bao cát đấm bốc da dây xích
280.000 đ
Bao cát phòng tập TDOC
1.200.000 đ
Bao đấm bốc quả lê MMA Everlast 85cm
1.900.000 đ
Bao đấm MMA Everlast C3 120cm
2.600.000 đ
Bao đấm boxing MMA Everlast 115 – 162 – 178cm
2.100.00 đ
Bao đấm UFC Fairtex
3.200.000 đ
Bao đấm MMA Everlast C3 80cm
2.700.000 đ